STPS Logo
 

Ansøgning om tilladelse til eller underretning om brug af strålingsgeneratorer

Til brug ved underretning eller ansøgning om tilladelse i henhold
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 671 af 1. juli 2019
om brug af strålingsgeneratorer.

Ansøgning om tilladelse til eller underretning om brug af strålingsgenerator(* Skal udfyldes)

Formularansvarlig