STPS Logo
 


Choose language 

Ansøgning om autorisation
(* Skal udfyldes)

Personlige oplysninger


Uddannelse
Begyndt
Afsluttet

(angiv antal i måneder)

Evt. yderligere oplysninger

Relevant efteruddannelse/videreuddannelse

Relevant efteruddannelse - videreuddannelse
(beskriv: emne, hvornår, antal timer/dage/måneder)

Manglende dokumentation

Hvis det er umuligt at fremskaffe dele af den krævende dokumentation, skal det begrundes. Du skal angive, hvilket punkt du ikke har vedlagt, samt begrunde dette.
(Eksempel: punkt 5 er ikke vedlagt fordi........)
Hvis du ikke skriver en begrundelse vil din ansøgning ikke blive behandlet


Ansøgers underskrift


Jeg erklærer på tro og love**), at de oplysninger, jeg har givet i denne ansøgning, er rigtige, og at de vedlagte dokumenter er autentiske og vedrører mig.


DatoUnderskrift


**)I følge straffeloven, § 163 er det strafbart i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt at afgive urigtig erklæring