STPS Logo
 

Afmelding af tilladelse, underretning eller anlæg i forbindelse med åbne radioaktive kilder

Afmelding vedr. åbne radioaktive kilder i henhold til
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670 af 1. juli 2019 om brug af radioaktive stoffer.

Afmelding af tilladelse, underretning eller anlæg I forbindelse med åbne radioaktive kilder(* Skal udfyldes)

FORMULARANSVARLIG