STPS Logo
 

Til brug ved underretning eller ansøgning om tilladelse i henhold til
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670 af 1. juli 2019 om brug af radioaktive stoffer.

Åbne radioaktive kilder – Underretning og ansøgning om tilladelse(* Skal udfyldes)

Formularansvarlig