STPS Logo
 

Afmelding af kilde, anlæg, tilladelse eller underretning mht. lukkede radioaktive kilder

Til brug ved afmelding vedr. lukkede radioaktive kilder i henhold til Sundhedsstyrelsens
bekendtgørelse nr. 670 af 1. juli 2019 om brug af radioaktive stoffer.

Afmelding af kilde, anlæg, tilladelse eller underretning mht. lukkede radioaktive kilder(* Skal udfyldes)

Formularansvarlig