STPS Logo
 

Henvendelse til Forskerservice

Anvend henvendelsesformularen ved ændring eller spørgsmål til en igangværende aftale, som du har indgået med os. En igangværende aftale kan vedrøre:

  • et projekt med adgang til data på Forskermaskinen
  • et projekt med løbende levering af data til andet databehandlingssted
  • et forskningsmiljø med en aktiv autorisation
  • en bruger med adgang til data på Forskermaskinen.

For at vi kan identificere din henvendelse, skal du angive et sagsnummer på et projekt (FSEID), en aktiv autorisation (FABID) eller en brugerkonto (fsk-brugernavn). Hvis din henvendelse omhandler en server på Forskermaskinen, har du også mulighed for at angive dette.

Derudover skal du vælge en kategori, samt kort og præcist beskrive opgaven du ønsker, at Forskerservice skal udføre.

En opgave per henvendelse
Kategorien, du vælger, skal svare til opgaven, du ønsker udført, eller spørgsmålet du ønsker svar på. Din opgavebeskrivelse skal svare til den valgte kategori og ikke dække over flere kategorier.

Brugeradgang til Forskermaskinen

  • Ønsker du at få oprettet dataadgang til en ny bruger på et igangværende projekt, skal du lave én henvendelse per bruger per projekt.
  • Ønsker du at få oprettet dataadgang for en eksisterende bruger på et igangværende projekt, skal du lave én henvendelse per bruger per projekt.
Du skal vedhæfte anmodning om oprettelse af brugeradgang. Se mere om brugeradgang og skabelon til anmodning

Status på din henvendelse
Spørgsmål vedrørende status på din henvendelse skal ske til forskerservice@sundhedsdata.dk med reference til HENID-0000XXXX.

Find generel information på vores hjemmeside

Find hjælp til at udfylde henvendelsesformularen

 
Ved fejl i udfyldelse af formularen forsvinder eventuelle vedhæftede filer. Husk derfor at tilføje eventuelle dokumenter igen.

Henvendelse (* Skal udfyldes)

For at vi kan identificere din henvendelse, skal du enten angive et projekt (FSEID), en aktiv autorisation (FABID) eller en brugerkonto (fsk-brugernavn).

 

Opgavestiller

Angiv oplysninger om dig som opgavestiller. Projektansvarlige, autorisationsansvarlige eller brugere på Forskermaskinen vil typisk være opgavestillere. Den projektansvarlige skal være opgavestiller, hvis henvendelsen omhandler oprettelse eller tilknytning af brugere til et projekt.Bilag til henvendelse

Denne forbindelse er ikke krypteret. Det er således ikke tilladt at indsende materiale, som indeholder personfølsomme data, så som cpr.nr. Filer må højest fylde 5MB og skal være en af de følgende typer: (jpg, gif, png, csv, pdf, txt, rtf, tif, doc, docx, xls, xlsx, sas, do, ado, r, zip, 7z)

Hvis du har behov for at indsende mere end 3 filer til os, så skal du samle filerne i en komprimeret fil (zip eller 7z-fil) og vedhæfte denne.Leveringsbetingelser og fakturering

Forskerservices standardvilkår gælder for alle ydelser leveret af Forskerservice. Du finder standardvilkår for ydelser leveret af Forskerservice under leveringsbetingelser på vores hjemmeside.

Forskerservice er indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at du skal betale for den tid, som vi bruger på at behandle din anmodning. Du finder priser for ydelser leveret af Forskerservice under priser og fakturering på vores hjemmeside.Vær venligst opmærksom på, at henvendelsen kun er modtaget af Forskerservice, hvis opgavestilleren har modtaget en kvittering på e-mail. Har opgavestilleren ikke modtaget en kvittering på e-mail inden for 24 timer, så skriv til Forskerservice på forskerservice@sundhedsdata.dk